Utvikling av Netthandel

Vel å undervurdere netthandel er vel noe flere butikker har gjort for lengst Nille, Tilbords (selvom det var endel spørsmål rundt måten dette skjedde på), Habitat og 6288 selskper som har gått konkurs den siste tiden og det vil komme mange flere. Langt flere om Norske bedrifter ikke endrer eg og myndighetene ikke hjelper til!

Annonser